PROGRAM PRIHATIN BERSASAR 
 
BEKERJA MAKAN GAJI(BERMAJIKAN) 
 
Pemberhentian Kerja pada tahun 2020
 
Cuti tanpa gaji (12 bulan ke bawah) pada tahun 2020
 
Pemotongan gaji (gaji pokok/komisyen/elaun tambahan/elaun kerja lebih masa) pada tahun 2020
 
Suami/isteri diberhentikan kerja pada tahun 2020 (Bagi pembiayaan bersama sahaja)
 
BEKERJA SENDIRI / BERNIAGA
 
Perniagaan terkesan & masih beroperasi
 
Perniagaan terkesan dan telah ditutup pada tahun 2020
 
 
 
© COPYRIGHT BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 198301002944 (98127-X). ALL RIGHTS RESERVED.